Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект №BG16RFOP002-2.077-0314 - Кофражна Техника 95 АД

Вторник, 26 Януари 2021 00:00 martina
Печат

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект №BG16RFOP002-2.077-0314 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран по процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

 

На 25.01.2021 г. между „Кофражна техника-95“ АД и Министерство на икономиката беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект на дружеството № BG16RFOP002-2.077-0314 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран по процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

 Общата стойност на проекта е 150 000,00 лв., от които 85 % от тях в размер на 127 500,00 лв. от европейско и 15 % от тях в размер на 22 500,00 лв. национално съфинансиране, при 100% безвъзмездната финансова помощ.

 Общата цел на проекта е свързана с осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 Отпуснатата по проекта на „Кофражна техника-95“ АД безвъзмездна финансова помощ, цели покриването на оперативни разходи на дружеството , необходими за преодоляване на недостига на средства или липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Последна промяна ( Четвъртък, 22 Април 2021 06:05 )